Strand Hotel är Svanenmärkt

Svanenmärkt

Miljöarbetet har alltid varit viktigt för oss.

Licensnummer 30550387

Best Western Strand Hotel och Best Western Solhem Hotel har  Svanens hårda miljö- och klimatkrav för hotell. Det innebär att hela driften av anläggningen kontinuerligt miljögranskats. Miljöarbetet har alltid varit viktigt för oss på Strand och Solhem. Att bli Svanencertifierad var ytterligare ett steg i det ledet.

Under hela året arbetar vi alla på våra hotell tillsammans för en bättre miljö och gör allt vi kan för att utöka kunskapen om miljön omkring oss. Vi inser också vikten av att skydda den naturliga miljön i världsarvsstaden Visby. Våra fastigheter renoveras därför varsamt vid om- och tillbyggnad.

Vi har i många år haft miljörutiner inom vår hotellverksamhet, som har varit baserad på ett positivt, eftertänksamt samt långsiktigt miljötänkande, säger Sofia Munkhammar, VD för Best Western Strand Hotel och Best Western Solhem Hotel.

Svanenmärkningen är ett kvitto på att hotellet har en hög nivå på miljöarbetet och tar klimatansvar.

– Best Western Strand Hotel och Best Western Solhem Hotel jobbar till exempel aktivt med att minska sin klimatpåverkan, då de måste klara krav på mycket låg energianvändning vid driften, säger Cecilia Ehrenborg Williams, affärsområdeschef för tjänster på Svanen.

Svanen ställer även krav på minskad förbrukning av vatten och kemikalier (tex vid städ och disk). Hotellets inköp ska vara miljöanpassade, (t ex miljömärkta rengöringsmedel, förbrukningsartiklar, tjänster, inredning och livsmedel) samt att man sorterar allt avfall.

Detta kräver ett stort engagemang från ledning och hela personalstyrkan.

Vi arbetar i första hand i vår vardag med små saker som gör stor skillnad i miljöarbetet. Hela personalen engageras aktivt i miljöarbetet. Vi är mycket stolta över att alla i personalen tar sitt ansvar och att vi tillsammans med våra gäster bidrar till en bättre framtid för miljön och kommande generationer.

– Vi och våra gäster sorterar avfall för återvinning
– Vi minskar vattenförbrukningen med hjälp av snålspolande duschar, toaletter och kranar.
– Vi minskar elförbrukningen genom lågenergilampor och släcker alltid efter oss när vi går
– Vi städar med torra städmetoder för att använda minimalt med kemikalier
– Vi utökar ständigt vårt utbud av ekologisk mat och miljömärkta produkter

Att vara ett Svanenmärkt hotell innebär att vi gör det enkelt för våra gäster att göra ett bra miljöval. På våra hotell sover våra gäster med gott samvete säger & Jill Rohnström, Hotellchef

En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav.

Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön.

För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.